Med Pricatechs Solarheater kan du sikre dig, at din varmeregning bliver så lav som muligt ved udnyttelse af solen.

Solarheater standalone

Bruger alt solenergi til varme.
(Kan ikke levere strøm til nettet/kræver ingen nettilslutning)

Varmelegemer á 3 kW/400 V kan monteres i dit varmeanlæg efter anvisning fra din lokale VVS-installatør. Evt. i lagertank eller andet rørsystem. 

Solarheater 0-3-9-36 kW

Solarheater 0-3-9-36 kW monteret sammen med traditionelt solcelleanlæg vil udnytte overskudsstrøm til varme så man kan spare på varmeudgifterne. 

Solarheater findes i flere versioner

Solarheater standalone: 3000-6000 W

Solarheater overskudsstrøm anlæg

Solarheater: 0-6 kW
Solarheater: 0-18 kW
Solarheater: 0-36 kW

 

Anvendelsesmuligheder

Solarheater
Solarheater illustration af konceptet